Проєкти

Проведення дослідження з питань виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, зокрема, Статті 24 «Освіта»

Поширення інформації серед освітян та громадськості щодо Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, зокрема, Статті 24 «Освіта», шляхом проведення фокус-груп з різними цільовими групами

Поширення інформації серед освітян та громадськості щодо Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, зокрема, Статті 24 «Освіта», шляхом проведення фокус-груп з різними цільовими групами: педагогами інклюзивних навчальних закладів (початкова ланка), батьками дітей з особливими освітніми потребами, іншими батьками (які мають дітей молодшого шкільного віку), учнями початкової школи (однолітками яких є діти з особливими освітніми потребами, і навчаються в цій же школі), представниками громадських організацій та представниками управлінської ланки (керівники закладів освіти, представники ПМПК, представники управлінь освітою).

В рамках проекту заплановано проведення фокус-груп для кожної категорії учасників у Вінницькій, Львівській, Луганській та Одеській областях. За результатами фокус-груп буде написаний звіт, який буде представлено на підсумковому Круглому столі у м. Києві (червень, 2016р.).

Основні результати звіту будуть покладені в основу альтернативного звіту для Комітету ООН з питань людей з інвалідністю та будуть представлені Міністерству освіти і науки України для їх використання при написанні державного звіту щодо реалізації Конвенції ООН з питань людей з інвалідністю, зокрема статті 24 «Освіта». Результати звіту також будуть доступні усім учасникам проекту.

Проектом планується реалізація наступних заходів:

 • Проведення фокус груп для інформування широкої громадськості про рекомендації ООН щодо виконання Конвенції ООН та збору оновлених даних для подальшого їх використання при написанні альтернативного звіту. Проведення регіональних фокус-груп у Вінниці, Львові, Сєвєродонецьку, Одесі, Києві (повний цикл у березні, початок квітня 2016 р.). 
 • Узагальнення отриманих даних квітень-травень 2016 року та їх представлення 14 червня 2016 року під час підсумкового Круглого столу - захід проходитиме спільно із Міністерством освіти і науки України. 
 • Розроблення рекомендацій до Національного плану дій з виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю (квітень – травень, доопрацювання після круглого столу у червні 2016).   
 • Підготовка матеріалів для альтернативного звіту. 

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ФОКУС-ГРУП

 1. Фокус-група

  Діти (10-12 осіб): учні 2-4 класу

  • діти, чиї батьки/опікуни надали свою згоду
  • хлопчики і дівчатка
  • діти з особливими освітніми потребами та інші діти
  • діти різного віку (початкова ланка)
  • діти, які не бояться говорити 
 2. Фокус-група

  Педагоги (10-12 осіб): вчителі початкових класів, психолог, соціальний педагог, та інші вчителі, які працюють з учнями початкової школи: вчитель фізичної культури, вчитель праці, малювання, англійської мови та інші

  • вчителі, зацікавлені в обговоренні питань інвалідності/інклюзії
  • вчителі, які підтримують інклюзивну освіту, а також ті, хто її не підтримує
  • вчителі з досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу (які пройшли підготовку), і без такого досвіду/підготовки
  • чоловіки та жінки
  • вчителі різних рівнів/ з різних класів/предметів тощо
  • вчителі різного віку або з різним стажем роботи 
 3. Фокус-група

  Батьки (10-12 осіб)

  • матері та татусі
  • інші опікуни (наприклад, бабусі і дідусі, які доглядають за дітьми, чиї батьки відсутні / померлі)
  • батьки дітей з особливими потребами, а також батьки інших дітей
  • батьки з досвідом роботи у групах (наприклад, батьківському комітеті), просування інтересів дітей, та без нього 
 4. Фокус-група

  Управлінська ланка 10-12 осіб (представники управлінь освітою, керівники закладів освіти, представники психолого-медико-педагогічної консультації)

  • керівники, зацікавлені в обговоренні питань інвалідності/інклюзії
  • чоловіки та жінки
  • різного віку або з різним стажем
 5. Фокус-група

  Громадські організації 10-12 осіб, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю, або освітніми питаннями 

  • чоловіки та жінки
  • різного віку, з різним досвідом роботи у громадському секторі

Прогрес на шляху до виконання в Україні статей 7, 8, 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

Ратифікувавши в грудні 2009 року Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю (далі - «КПОІ»), Україна взяла на себе зобов'язання щодо її виконання, у тому числі шляхом розвитку інклюзивної освіти. Уряд України регулярно звітує про виконання КПОІ в Комітет ООН з прав осіб з інвалідністю, а організації громадянського суспільства здійснюють підготовку альтернативного звіту.

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» активно відстоює права  дітей з інвалідністю, у тому числі їхнє право на освіту. У 2016 році Фонд провів дослідження щодо стану виконання КПОІ із залученням ключових зацікавлених сторін. Зокрема, метою дослідження було вивчити ситуацію з виконанням статей 7, 8 та 24.

Дослідження здійснювалося за підтримки Програми «Раннє дитинство» Фундацій Відкритого Суспільства та проводилося у п'яти регіонах України: Київ, Львів і Львівська область, Одеса і Одеська область, Сєвєродонецьк і Луганська область, Вінниця і Вінницька область. Для надання технічної допомоги у проведенні дослідження була запрошена Організація EENET (Enabling Education Network).

Прогрес на шляху до виконання в Україні статей 7, 8, 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: звіт за результатами дослідження у п’яти регіонах (укр. мовою). 

Прогрес на шляху до виконання в Україні статей 7, 8, 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: звіт за результатами дослідження у п’яти регіонах (англ. мовою).

Новини проекту:

Навчально-практичний семінар з питань підготовки модераторів для проведення фокус-груп

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.