Проєкти

Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах

Проект «Поширення досвіду центрів для батьків у ромських громадах» впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Проект «Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах» базується на результатах проекту «Центри підтримки батьків і дітей ромських громад Закарпаття», що впроваджувався ВФ «Крок за кроком» у 2011-2012 роках за підтримки ініціативи «Копачі Рома» програми «Раннє дитинство» Фонду Відкритого Суспільства та програми «Рома України» Міжнародного фонду «Відродження».

Актуальність цього проекту обумовлена складною ситуацією в сфері освіти ромів, з наголосом на дошкільну освіту. Так, за даними дослідження, що проводилося Харківським інститутом соціальних досліджень у 2012р., така складна ситуація з освітою ромських дітей пов`язана з багатьма чинниками, зокрема: складністю процедури оформлення дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади; необхідністю частково оплачувати харчування дітей, що при середньому бюджеті 400 грн. на сім`ю є майже неможливим; існуюче ставлення серед педагогів та брак компетентності у роботі в полікультурному середовищі.

Таким чином, метою проекту «Поширення досвіду центрів для батьків у ромських громадах» є розвиток спроможностей ромських батьків дітей віком від народження до 6 років забезпечувати необхідну підтримку своїм дітям для успішного розвитку та подальшого навчання, а також бути активними захисниками прав своїх дітей, зокрема, права на якісну дошкільну та початкову освіту.

Вищевказана мета буде досягнута через реалізацію наступних цілей:

 1. Подальше поширення результатів проекту, як у Закарпатській області, так і в інших областях України, де проживає ромське населення.

 2. Розвиток компетентності педагогів працювати у різноманітному навчальному середовищі з ромськими дітьми, у тому числі й дітьми із соціально вразливих груп, шляхом реалізації навчального курсу «Освіта для соціальної справедливості» (робоча назва) в систему до дипломної та післядипломної педагогічної освіти.

 3. Розвиток мережі, що буде об`єднувати фахівців, батьків і представників влади в питаннях забезпечення якісної освіти для ромських дітей.

Основні заходами проекту будуть здійснюватись у наступних напрямах:

 • Організація діяльності шести Центрів для батьків у ромських громадах, що включатиме: навчання персоналу центрів роботі з батьками, наставницьку підтримку персоналу, розроблення посібника для інструкторів по роботі з батьками, тренінги для батьків на базі Центрів.
 • Організація діяльності за напрямом «Вища школа», що включатиме: створення та впровадження навчального курсу «Освіта для соціальної справедливості» у вищі педагогічні навчальні заклади; проведення тренінгу для викладачів пілотних вищих педагогічних навчальних закладів, видання курсу.
 • Поширення досвіду проекту шляхом проведення семінаруз питань створення власних сайтів та їх наповнення, виготовлення рекламного фільму, видання друкованої продукції проекту.

Проект реалізовуватиметься у Закарпатській, Одеській, Черкаській та Волинській областях.

Усі заходи для реалізації зазначених цілей будуть відбуватися з активним залученням та участю представників місцевих громад та інших громадських організацій, що мають досвід роботи з дітьми дошкільного віку та їх батьками. Також для реалізації мети та завдань проекту до участі в проекті залучено:

 • громадські організації, які представляють інтереси ромських громад;

 • державні адміністрації та департаменти/управління освіти;

 • вищі педагогічні навчальні заклади.

Організації – партнери проект

 • Благодійний фонд «Планета добрих людей» (м. Одеса)

 • Волинська обласна організація циган «Терне рома» (м. Луцьк)

 • Черкаська обласна громадська організація «Романі рота» (м. Золотоноша, Черкаська область)

 • Громадська організація Товариства циган Закарпаття «Рома» (м. Ужгород)

 • Закарпатське обласне Товариство ромів «Романі Чгіб» (м. Ужгород)

 • Громадська організація «Рука допомоги» (м. Ужгород)

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.