Проєкти

Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ: поширення передового досвіду в сфері розвитку ГАШ на міжнародному рівні

Усі громадсько-активні школи розвиваються по-своєму, оскільки кожен навчальний заклад має свою визначену структуру, свій колектив, власні погляди управління та потреби місцевої громади. Незважаючи на це, всі вони мають певні спільні характеристики. Кожна ланка роботи в громадсько-активній школі чітко описана та має певні критерії, які допомагають зрозуміти та визначити рівень її розвитку.

З метою допомогти громадсько-активним школам визначити сильні та слабкі сторони своєї діяльності, оцінити співпрацю з громадою та потреби у навчанні, визначити загальні принципи діяльності ГАШ та послуги, які надаються на базі школи, міжнародна команда експертів з питань якості розвитку та діяльності громадсько-активних шкіл розробила міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл. Сьогодні Стандарти успішно використовуються більш ніж у 10 країнах, серед яких Боснія та Герцеговина, Великобританія, Вірменія, Молдова, Монголія, Казахстан, Польща, Росія, Чеська Республіка, Україна.

«Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ: поширення передового досвіду в сфері розвитку ГАШ на міжнародному рівні» - четвертий міжнародний проект, який реалізується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у партнерстві з:

 • Міжнародною асоціацією «Інтерактивні відкриті школи» (Боснія та Герцеговина)
 • Міжнародним центром якості діяльності громадсько-активних шкіл (Великобританія)
 • Красноярською регіональною молодіжною громадською організацією Центр «Співробітництво на місцевому рівні» (Росія)
 • Освітньою програмою «Крок за кроком» (Молдова)
 • Асоціацією організаційного розвитку консультантів (Чеська Республіка)
 • Центром громадських діалогів та ініціатив (Вірменія)
 • НУО «Навчання впродовж усього життя» (Казахстан)
 • Монгольським Освітнім Альянсом (Монголія)
 • Федерацією освітніх ініціатив (Польща)

Мета проекту – поширення практик і підходів діяльності громадсько-активної школи шляхом представлення міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активної школи новозалученим школам та організаціям на національному та міжнародному рівнях, а також забезпеченні консультативної підтримки та послуг експертів із питань створення та розвитку ГАШ.

Проект підтримується Фондом Чарльза Стюарта Мотта.

Термін реалізації проекту: липень 2013р. – червень 2015р.

Мета проекту буде досягнута через реалізацію наступних цілей:

 1. Розробка допоміжних матеріалів та інструментів, які зможуть використовувати громадські організації, школи та фахівці в просуванні громадсько-активних шкіл і міжнародних стандартів якості діяльності ГАШ.
 2. Проведення дослідження щодо впливу діяльності громадсько-активних шкіл на подолання навчальних бар’єрів учнів (на основі міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активних шкіл).
 3. Поширення міжнародних стандартів якості діяльності громадсько-активних шкіл, програм та інструментів на інші зацікавлені навчальні заклади та громадські організації.
 4. Посилення потенціалу міжнародної мережі громадсько-активних шкіл.

Очікувані результати

Якісні результати:

 • Розроблено пакет методичних матеріалів англійською й російською мовами на допомогу школам стосовно вирішення актуальних проблем, що виникають поза межами навчального процесу. Методичні матеріали складаються з чітких рекомендацій для шкіл, НУО й фахівців щодо подолання цих проблем.
 • Регулярне оновлення wiki-сторінок з питань діяльності громадсько-активної школи, створених силами основної команди (в тому числі російською мовою).
 • Розроблено й надруковано допоміжні матеріали для просування концепції громадсько-активної школи та шляхів її розвитку.
 • Сформульовано методологічні засади для проведення дослідження в усіх країнах-партнерах.
 • Розширення мережі громадсько-активних шкіл, які працюють над питаннями вдосконалення якості, за рахунок долучення нових шкіл.
 • Силами партнерських НУО проведено медіа-кампанію з нагоди святкування Дня громадсько-активної школи в місцевих ЗМІ та через власні веб-сайти.
 • Налагоджено контакти між громадсько-активними школами, виходячи зі спільних інтересів чи викликів.
 • Регулярні звернення до громадсько-активних шкіл із закликом шукати партнерів серед шкіл і презентувати приклади спільної роботи та взаємодії.
 • До змістового наповнення бюлетенів залучаються всі партнери і подають матеріали з проблем розвитку ГАШ.
 • Бюлетені публікуються на веб-сайті www.communityschoolstandards.org і веб-сайтах партнерів проекту.
 • Регулярне оновлення веб-сайту www.communityschoolstandards.org та наповнення його інформацією про проект і заходи стосовно розвитку ГАШ.
 • Покращення рівня знань і навичок партнерів, що дає змогу активно впроваджувати концепцію ГАШ в практику навчальних закладів і сприяти їх подальшому просуванню в цьому напрямі.

Кількісні результати:

 • Проведено три міжнародні навчально-практичні семінари стосовно викликів, які постають перед громадсько-активними школами.
 • Результати дослідження оприлюднено в заключному звіті англійською і російською мовами.
 • Упродовж проекту партнерами проведено серію з 33 міжнародних вебінарів англійською та російською мовами з питань розвитку діяльності громадсько-активної школи.
 • Міжнародні стандарти як інструмент проведення самооцінки й підвищення якості роботи ГАШ запроваджено в одній новій країні.
 • Щонайменше 5 шкіл у кожній країні-партнері налагодили міжнародні контакти.
 • Проведено два міжнародні свята на міжнародному рівні з нагоди Дня громадсько-активної школи (1 березня).
 • Видано 6 електронних бюлетенів.
 • Проведено 2 вебінари і 2 звичайних (одноденних) тренінги для партнерів з тематики, яку було визначено на першому засіданні основної команди проекту.

Якісні результати:

 • Розроблено пакет методичних матеріалів англійською й російською мовами на допомогу школам стосовно вирішення актуальних проблем, що виникають поза межами навчального процесу. Методичні матеріали складаються з чітких рекомендацій для шкіл, НУО й фахівців щодо подолання цих проблем.
 • Регулярне оновлення wiki-сторінок з питань діяльності громадсько-активної школи, створених силами основної команди під час реалізації минулого проекту.
 • Процес наповнення wiki-сторінок новими матеріалами координується зі змістом веб-сайту www.communityschoolstandards.org.
 • Wiki-сторінки перекладено російською мовою.
 • Розроблено й надруковано допоміжні матеріали для просування концепції громадсько-активної школи та шляхів її розвитку.
 • Здійснено переклад матеріалів російською та іншими місцевими мовами країн-партнерів.
 • Допоміжні матеріали завантажено на веб-сайт www.communityschoolstandards.org і веб-сайти країн-партнерів (якщо є).
 • Сформульовано методологічні засади для проведення дослідження в усіх країнах-партнерах.
 • Покращилася якість роботи громадсько-активних шкіл в країнах-учасницях проекту порівняно з результатами початкового самооцінювання цих шкіл.
 • Розширення мережі громадсько-активних шкіл, які працюють над питаннями вдосконалення якості, за рахунок долучення 7 нових шкіл.
 • Силами партнерських НУО проведено медіа-кампанію з нагоди святкування Дня громадсько-активної школи в місцевих ЗМІ та через власні веб-сайти.
 • Налагоджено контакти між громадсько-активними школами, виходячи зі спільних інтересів чи викликів.
 • Регулярні звернення до громадсько-активних шкіл із закликом шукати партнерів серед шкіл і презентувати приклади спільної роботи та взаємодії.
 • До змістового наповнення бюлетенів залучаються всі партнери і подають матеріали з проблем розвитку ГАШ.
 • Бюлетені публікуються на веб-сайті www.communityschoolstandards.org і веб-сайтах партнерів (за наявності технічної можливості).
 • Поширення інформації про проект (учасники, ресурси тощо).
 • Визначено потенційних партнерів, які працюють над проблемами якості.
 • Регулярне оновлення веб-сайту та наповнення його інформацією про проект і заходи стосовно розвитку ГАШ; така інформація надходить від партнерів і навчальних закладів.
 • Покращення рівня знань і навичок партнерів, що дає змогу активно впроваджувати концепцію ГАШ в практику навчальних закладів і сприяти їх подальшому просуванню в цьому напрямі.
 • На веб-сайті проекту представлено невеликий віртуальний архів матеріалів, що використовувалися під час тренінгів для основної команди.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.