Проєкти

Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні

Проект «Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні» реалізується в рамках програми «Школа як осередок розвитку громади»,  метою якого є розвиток якісно нового партнерства між школами та громадами, яке сприяє розвитку місцевих громад та демократизації школи. Таке партнерство передбачає зміни у розробці бачення та місії школи як громадсько-активної школи, де члени громади залучені до процесу управління школою та процесів прийняття рішень, що стосуються розвитку громад під час оцінювання потреб у громаді та розробці проектів, спрямованих на вирішення місцевих потреб та мобілізацію місцевих ресурсів.

Термін реалізації проекту: 2008-2010рр.

Мета проекту: поширення найкращих практик діяльності громадсько-активних шкіл на всі області України; розвиток програми в нових напрямах, таких як соціальне підприємництво та розвиток учнівського самоврядування.

Громадсько-активна школа -  це навчальний заклад, де є:

  • прагнення до широкого залучення ресурсів місцевих громад, громадських організацій, батьків, підприємств до шкільного життя;
  • створення умов до виховання та практичного виявлення громадської активності учнівської молоді;
  • тенденція до посилення відкритості самої школи як соціально-педагогічної системи.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.