Проєкти

Створення сприятливого інформаційного поля для розбудови інклюзивної моделі освіти в Україні

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» реалізує проєкт «Створення сприятливого інформаційного поля для розбудови інклюзивної моделі освіти в Україні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проект було розроблено з урахуванням результатів проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні», який здійснювався ВФ «Крок за кроком» упродовж 2007 року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, громадськими організаціями, освітньою та інформаційною програмами Міжнародного фонду «Відродження», а також із урахуванням результатів інших попередніх проектів ВФ «Крок за кроком».  Цей проект є наступним кроком у розвитку моделі інклюзивної освіти в Україні, що є і залишається одним з основних завдань Фонду з 1998 року.

Проблема, на вирішення якої спрямовано Проект - відсутність сприятливого інформаційного поля для реалізації інклюзивної моделі освіти (моделі, за якої діти із особливими освітніми потребами отримують якісне навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу);  низький рівень поінформованості суспільства про інклюзивну модель освіти як шлях до забезпечення одного із основних прав – права на освіту - для дітей із особливими освітніми потребами та основну демократичну цінність будь-якої демократичної держави; неготовність основних ключових осіб до її впровадження, а також існуючі стереотипи щодо навчання дітей із особливими потребами. 

Мета проекту: «Створення сприятливого інформаційного поля для розбудови інклюзивної моделі освіти в Україні» - поширення знань про інклюзивну модель освіти як невід’ємне право кожної дитини та цінність демократичного суспільства серед громадськості України; розвиток необхідних навичок та установок серед представників ЗМІ для впровадження цієї моделі в системі освіти України.

Вищевказана мета буде досягнута через реалізацію наступних цілей:

  • Підготовка працівників засобів масової інформації до розуміння та правильного висвітлення концепції інклюзивної освіти у засобах масової інформації.
  • Висвітлення найкращих практик реалізації моделі інклюзивної освіти у місцевих та національних ЗМІ.
  • Поширення результатів проекту на місцевому та національному рівнях шляхом висвітлення у ЗМІ.

Термін реалізації: жовтень 2008р. – травень 2009р.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.