Проєкти

Створення сприятливого законодавчого поля

Проект «Створення сприятливого законодавчого поля
для подальшого розвитку інклюзивної моделі освіти в Україні»

Термін реалізацій: січень – грудень 2008 р.
Виконавець: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»
За підтримки: Міжнародного фонду «Відродження»

Підґрунтя проекту: проект розроблений з урахуванням результатів попереднього проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні», який здійснювався ВФ «Крок за кроком» протягом 2007 року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, громадськими організаціями, освітньою та інформаційною програмами Міжнародного фонду «Відродження», а також інших попередніх проектів ВФ «Крок за кроком».  Цей проект є наступним кроком у розвитку моделі інклюзивної освіти в Україні, що є і залишається одним з основних завдань Фонду з 1996 року.

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, - це відсутність сприятливого законодавчого поля для реалізації інклюзивної моделі освіти (моделі, за якої діти з особливими потребами отримують якісне навчання в умовах загальноосвітнього закладу). На сьогоднішній момент досягнуті певні позитивні практичні результати з впровадження інклюзивної освіти в Україні, а саме: 

 • діє науково – педагогічний експеримент із залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до загальноосвітніх навчальних закладів (започаткована ВФ «Крок за кроком» спільно з Міністерством освіти і науки України та Інститутом спеціальної педагогіки АПН України у 2001 році);
 • обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти (ІППО) проводять курси для вихователів та вчителів початкових класів з питань навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього закладу;
 • у 2008 році  починається реалізація курсу з питань інклюзивної освіти для керівників загальноосвітніх навчальних закладів на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) та пілотних ІППО у чотирьох областях;
 • проведено ряд досліджень з оцінювання впливу інклюзивної моделі освіти на учасників навчального процесу (діти, педагоги, батьки, адміністрація);
 • розроблено та видано ряд методичних видань для педагогів та керівників загальноосвітніх закладів з питань створення умов для навчання для дітей з особливими потребами в загальноосвітніх закладів;
 • проведена робота з формування позитивної громадської думки та залучення інших ключових осіб (представники психолого-медико-педагогічних консультацій, преси) до обговорення існуючої проблеми та пошуку шляхів її вирішення.

Можна стверджувати, що на сьогодні критичним стає державна підтримка/політична воля до створення механізмів підтримки інклюзивної моделі освіти як гарантії забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами. 

Саме тому основною метою проекту є розробка рекомендацій щодо необхідних змін у законодавстві у сфері освіти та вироблення механізмів впровадження інклюзивної моделі освіти із широким залученням громадськості.

Вищевказана мета буде досягнута через реалізацію наступних цілей:

 1. Аналіз чинного законодавства у сфері освіти й фінансів для вироблення рекомендацій щодо необхідних змін для впровадження інклюзивної моделі освіти.
 2. Вироблення необхідних механізмів для впровадження інклюзивної моделі освіти у трьох пілотних областях.
 3. Впровадження необхідних змін до законодавства для подальшого розвитку та реалізації інклюзивної моделі освіти в Україні.
 4. Поширення результатів проекту серед основних ключових осіб: загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій, міжнародних організацій.

Усі заходи для реалізації зазначених цілей будуть відбуватися з активним залученням та участю громадськості.

Основними результатами проекту щодо його впливу стануть:

налагодження співпраці та діалогу між різними міністерствами, які дотичні до проблеми навчання дітей з особливими потребами;

 • аналіз існуючого законодавства у сферах освітньої та фінансової політики  та вироблення рекомендацій щодо затвердження необхідних змін/нових підзаконних актів для подальшої підтримки інклюзивної освіти в Україні;
 • залучення широких кіл громадськості до формування державної освітньої політики у сфері інклюзивної моделі освіти через участь у громадських слуханнях, круглих столах.

Довготривалим результатом проекту  стане створення законодавчої бази для подальшого розвитку та впровадження інклюзивної моделі освіти в Україні.

За останні шість років значна робота з поширення знань, формування установок щодо інклюзивного підходу до навчання і до інклюзивного суспільства в цілому була проведена переважно громадськими організаціями у партнерстві з міжнародними організаціями. Основними шляхами вирішення зазначеної проблеми були вибрані створення робочих груп з аналізу існуючого законодавства у сфері освіти та фінансів для вироблення рекомендацій щодо внесення необхідних змін та  широке залучення громадськості до обговорення вироблених рекомендацій та вироблення необхідних механізмів для впровадження інклюзивної моделі освіти. Передбачається, що обговорення рекомендацій та вироблення необхідних механізмів для реалізації інклюзивної моделі освіти буде відбуватися в областях, де на сьогодні найбільше напрацьований відповідний досвід: Львівська, Київська та Полтавська області.

Для реалізації цілей проекту планується додаткова підтримка програми освітньої підтримки Інституту відкритого суспільства (забезпечення фахівця для розробки механізму фінансування в умовах навчання дитини з особливими потребами у загальноосвітньому закладі); програми освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Інституту відкритого суспільства (Network Early Childhood Program) методична підтримка Міжнародної Асоціації «Крок за кроком» (Нідерланди) та Ради для особливих дітей (США). Для реалізації проекту планується участь наступних організацій: освітньої програми МФВ та програми «Верховенство права» (компонент «Права людини»), а також програми «Засоби масової інформації»; Інституту спеціальної педагогіки АПН України;  громадської організації «Всеукраїнська коаліція з питань захисту прав людей з розумовими вадами розвитку» (м.Київ), а також інших громадських організацій, освітніх закладів, обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних управлінь освіти і науки.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.