Проєкти

Створення ресурсно-інформаційних центрів для батьків дітей з особливими потребами

Мета проекту: Надати можливість батькам дітей з особливими потребами - стати компетентними  захисниками прав своїх дітей, для подальшого використання цих навичок у відстоюванні права дитини на рівний доступ до якісної освіти, забезпечення економічної та соціальної незалежності дітей у майбутньому.

Виконавці проекту:

ВФ „Крок за кроком” спільно із Міжнародною асоціацією „Крок за кроком”

За підтримки програми ТАСІС „Розвиток організаційного партнерства” Європейської комісії

Термін реалізації: 2005 – 2007 рр

Коротка передісторія проекту

З 1998 року Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” реалізує програму „Залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні навчальні заклади”. За ці роки, в рамках реалізації програми, здійснено багато заходів спрямованих на створення та розвиток в Україні інклюзивної моделі навчання дітей з особливими потребами. ВФ „Крок за кроком” спрямовував свою діяльність на навчання педагогів та батьків, створення тренінгових центрів, умов для навчання дітей з особливими потребами, видання методичної літератури, поширення інформації, проведення досліджень.

Ідея проекту виникла як відгук на результати дослідження з питань оцінки  впливу інклюзивної моделі освіти на учасників освітнього процесу, в тому числі і батьків, яке було проведено у 2004 році в рамках проекту „Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти” за підтримки програми ТАСІС „Розвиток організаційного партнерства” Європейської комісії.

Результати дослідження засвідчують, що батьки дітей з особливими потребами переконані, що найсприятливішими умовами для виховання і навчання їхніх дітей є звичайні школи, де вони можуть успішно покращувати свої уміння і навички, товаришувати з ровесниками і почуватися в безпеці. Більшість батьків, учасників проекту, отримали можливість брати активну участь у навчанні своїх дітей, через відвідування уроків, складання індивідуалізованого навчального плану, отриманні консультацій фахівців та педагогів. Батьки високо оцінюють можливість отримувати підтримку, вважаючи її дуже необхідною, однак хотіли б мати більше можливостей для отримання інформації про навчання, послуги, використання місцевих ресурси для задоволення потреб своїх дітей. Батьки прагнуть створювати громадські організації, брати активну участь у тренінгах, краще знати законодавство у сфері захисту прав дітей з особливими потребами, спілкуватись з іншими батьками, отримувати консультації фахівців. Саме задоволенню цих потреб могли б слугувати Ресурсні центри для батьків, створені на базі інклюзивних навчальних закладів. 

Мета проекту

Надати можливість батькам дітей з особливими потребами - стати компетентними  захисниками прав своїх дітей, для подальшого використання цих навичок у відстоюванні права дитини на рівний доступ до якісної освіти, забезпечення економічної та соціальної незалежності дітей у майбутньому.

Цей проект створено для того, щоб батьки отримали широкий спектр послуг з врахуванням їхніх індивідуальних особливостей та потреб сімей. Використання індивідуального підходу забезпечить налагодження плідної співпраці між батьками і педагогами.

Завдання проекту

 1. Навчити батьків краще розуміти внутрішній стан дітей з особливими потребами та стати компетентними захисниками прав та інтересів дітей.
 2. Оцінити потреби та забезпечити надання освітніх, соціальних на інших послуг сім’ям дітей з особливими потребами.
 3. Забезпечити батьків інформаційною підтримкою для задоволення їхнього професійного росту у відстоюванні прав і інтересів дітей з особливими потребами.
 4. Розвинути у батьків активну громадянську позицію, сприяти створенню батьківських організацій. 
 5. Посилити роль Всеукраїнського фонду „Крок за кроком” як провідної організації у навчанні педагогів, батьків, громадських організацій у сфері роботи з дітьми з особливими потребами.

Учасники проекту:

Учасниками проекту стали батьки, педагоги, представники державного управління освітою, громадських організацій з Києва, Львова і Полтави.

Заходи проекту:

Створення Ресурсних центрів
для батьків дітей з особливими потребами

Ресурсні центри для батьків дітей з особливими потребами створено в трьох регіонах на базі закладів освіти, які реалізують модель інклюзивної освіти дітей.

 • Навчально-виховного комплексу „Перші кроки” м.Полтава
 • Школи - дитячого садка „Малюк” м.Львів
 • Школи - дитячого садка „Паросток” м.Київ

Функції Центрів

 • вивчення потреб сімей і їх задоволення шляхом надання інформації про існуючі ресурси і послуги місцевого, всеукраїнського і міжнародного рівнів;
 • реалізація навчальних програм, заходів і надання консультацій учасникам проекту;
 • сприяти створенню клубів для батьків, проведенню акцій, зустрічей з представниками громади;
 • забезпечення учасників проекту інформаційними бюлетенями, методичною літературою, навчальними посібниками;
 • надання можливості, учасникам проекту, широко використання бібліотечних і відео ресурсів;
 • сприяння створенню формальних і неформальних батьківських, батьківсько-вчительських організацій та об’єднань;
 • формування активної громадянської позиції батьків у відстоюванні прав своїх дітей, внесені змін до законодавчої бази, ініціюванні спільних дій;
 • забезпечення можливості активного спілкування батьків, педагогів, представників державних, недержавних і громадських організації;
 • налагодження безперервного обміну інформацією.

Планувати і координувати діяльність Центрів будуть місцеві координатори, які обираються з числа батьків. Залучення до такої діяльності батьків надасть можливість забезпечити батьків роботою, розширити сферу їхнього доступу до інформації, впливати на прийняття рішень.

Визначення потреб батьків

Свою діяльність Центри для батьків планують відповідно до задоволення батьківських потреб у різноманітних сферах. Для визначення цих потреб проведено місцеві дослідження і за їхніми результатами побудовано програма роботи центру.

Навчальна програма

Участь у навчальній програмі надають можливість батькам з трьох регіонів:

 • набути знання і розвинути навички, які сприятимуть кращому розумінню своїх дітей, розвитку практики відстоювання їх інтересів;
 • підтримувати зв’язок, обмінюватися досвідом, налагоджувати партнерські стосунки;
 • розвинути модель Центру для батьків дітей з особливими потребами в Україні.

Учасники проекту за два роки взяли участь у наступних тренінгах:

„Роль сімей”  - в ході тренінгу учасники навчились налагоджувати стосунки зі школою, іншими інституціями, приймати обґрунтовані рішення, задавати запитання, відшуковувати необхідну інформацію.

„Соціальна справедливість”  - учасники тренінгу оволоділи стратегіями, які сприятимуть покращенню академічних навичок дітей, залученню батьків до навчально-виховного процесу в школі, розбудові  позитивних стосунків між батьками і школою, що в кінцевому результаті призведе до вирішення питань соціальної справедливості.

„Розвиток навичок відстоювання прав і інтересів дітей” –розглянуті наступні питання: як змінити громадянську освіту, створити коаліцію, як використовувати стратегії відстоювання прав і інтересів дітей, впливати на законотворчі процеси, співпрацювати із засобами масової інформації.

 „Перехідний період” – матеріали тренінгу допомогли батькам і педагогам краще зрозуміти дітей з особливими потребами, знаходити оптимальні шляхи підтримки дітей на різних перехідних етапах їхнього розвитку: середня школа, після закінчення школи, здобуття освіти, самостійне проживання, участь у громадському житті. Тренінг включає теми: робота в команді, прийняття рішень, планування діяльності і розвитку.

„Стратегічне планування” – тренінг забезпечує учасників знаннями про стратегічне планування, розвиває навички проведення аналізу ресурсів, ризиків і можливостей, визначення цілей, складання планів розвитку, написання проектів.

 „Основи фандрайзінгу” – тренінг забезпечує учасників базовими знаннями про фандрайзінг: що мотивує людей давати гроші, як знаходити підтримку донорів, будуть представлені різні методи фандрайзингу.

„Тренінг для тренерів” – метою тренінгу є забезпечення учасників знаннями  та розвиток навичок, необхідних для проведення тренінгів з дорослою аудиторією. Тренінг буде включати такі теми: принципи навчання дорослих, як зробити тренінг взаємодіючим, ролі тренера, важкі учасників, оцінка потреб учасників, планування і розробка тренінгу. Учасники оволодіють практичними навичками організації  і проведення тренінгу.

Навчальні поїздки

Учасники проекту здійснили навчальну поїздку з метою ознайомлення з досвідом роботи Центрів для батьків в інших країнах. Такий навчальний тур сприяв розвитку вітчизняних Центрів для батьків, адаптувавши найкращий світовий досвід.

Співпраця між батьками

Проект заохочує побудову дружньої робочої атмосфери, в якій поважається кожна родина, тому що, саме сім’ї є рушійною силою освітніх і законодавчих реформ. Налагодження співпраці між батьками є однією з цілей проекту, тому на початку були створені Ради проекту для координації діяльності на місцевому рівні, налагодженні стосунків з владою, бізнесом, громадськими організаціями. Такі Ради можуть бути початком для створення батьківських, батьківсько-вчительських організації, об’єднань. Батьки, об’єднавши зусилля, зможуть підтримувати базу даних, вебсайт, готувати інформацію для друкованої продукції і розповсюджувати її, організовувати діалог з представниками влади, розвивати зв’язки з іншими організаціями.

Поширення найкращих практик проекту

Найкращі практики, напрацьовані в результаті проекту, поширювались серед широкого кола батьків, педагогів, представників державних, недержавних і громадських організацій шляхом:

 • друку і розповсюдження:
  • Довідника ресурсів «Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами»  (посилання на Видання) на сторінках якого представлено інформацію про концепцію інклюзивної освіти, подано список основних національних і міжнародних документів, щодо освіти дітей з особливими потребами, національних і міжнародних організацій в сфері роботи з батьками, та освіти дітей з особливими потребами, інклюзивних шкіл в Україні.
  • Посібник для батьків і педагогів з обстоювання та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та громадської діяльності «Як досягати змін» (посилання на Видання) на сторінках якого читачі можуть знайти інформацію про основні стратегії відстоювання інтересів дітей, механізми створення коаліції, впливу на процеси законотворення, співпраці із заходами масової інформації.
  • Методичний посібник «Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні» (посилання на Видання)– в якому розміщено інформацію з досвіду реалізації проекту, описом концепції, порадами щодо створення Ресурсних центрів для батьків, описом можливих напрямів роботи та іншою корисною інформацією для тих хто прагне створення подібних центрів.
  • Інформаційних листівок для батьків (см.Диск папка Інформаційні листівки) з інформацією про послуги, освітні програми, порадами щодо розвитку дітей.
 • співпраці із засобами масової інформації
 • проведення презентацій, прес - конференцій участі представників проекту в науково-практичних конференціях всеукраїнського і  міжнародного рівнів.

Допомога наставників

Враховуючи, що досвід організації Ресурсних центрів для батьків дітей з особливими потребами є новим для України, підтримка досвідчених наставників необхідна. В ході реалізації проекту здійснювалась наставницька допомога, з метою визначення потреб батьків, розробки заходів, програм для батьків, надання консультативної допомоги, забезпечення життєздатності створеної послуги.

Очікувані результати проекту:

 • створено і розвиватимуться три Ресурсні центри для батьків у містах Києві, Львові, Полтаві;
 • створено три місцеві Ради проекту, які будуть опікуватись діяльністю Центрів як в ході реалізації проекту так по завершенні проекту;
 • створено три робочих місця координаторів проекту;
 • буде підготовлена команда тренерів, яка буде складатися з числа батьків та педагогів і забезпечить проведення тренінгів, семінарів для інших батьків в різних регіонах країни;
 • покращаться академічні досягнення дітей з особливими потребами.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.