Проєкти

Розробка базової концепції інклюзивної освіти в Україні

Проект впроваджується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Ґрунтуючись на результатах багатьох проектів у сфері інклюзивної освіти, реалізованих в Україні, можна сміливо стверджувати, що просування інклюзивної освіти в нашому суспільстві сьогодні залежить не лише від поінформованості суспільства про існуючі проблеми в освіті для дітей з особливими потребами, знайомство з інклюзивною освітою як основною цінністю демократичного суспільства, розвиток толерантності та прийняття відмінностей кожної людини на рівні педагогів, батьків і пересічних громадян, від фінансової спроможності держави в її реалізації, лобіювання внесення незначних змін у деякі законодавчі акти, які підсилять позиції інклюзивної освіти, а й від розробки основи бачення формування і розвитку інклюзивної освіти, шляхом розробки базової концепції інклюзивної освіти та механізмів її впровадження в практику загальноосвітніх шкіл України.

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, - необхідність розробкибазової концепції інклюзивної освіти та механізмів її впровадження в Україні у відповідності до освноних міжнародних документів та викликів, що стоять перед українською освітньою системою у забезпеченні основного права дітей (в тому числі дітей з особливими освітніми потребами) на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Мета проекту - розробка базової концепції інклюзивної освіти в Україні та вироблення механізмів її впровадження із широким залученням громадськості.

Вищевказана мета буде досягнута через реалізацію наступних цілей:

  1. Аналіз міжнародних документів, які визначають напрями розбудови інклюзивної освіти, фокусуючи увагу на керівних засадах освіти для всіх та практиках, що сприяють розбудові інклюзії. Аналіз існуючих практик у сферах соціальної та освітньої політики щодо інклюзії на всеукраїнському та регіональних рівнях (пілотні області проекту) у відповідності до міжнародних концептуальних документів.
  2. Розробка базової концепції інклюзивної освітив Україні та вироблення механізмів її впровадження.
  3. Поширення результатів проекту серед основних ключових осіб: управлінців у сфері освіти, керівників закладів освіти, наукових працівників, представників батьківських та інших громадських організацій, парламентарів, політичних діячів, депутатів обласних/міських/районних рад.

Цільові групи:

  1. Органи управління освітою.
  2. Інститут спеціальної педагогіки АПН України.
  3. Інклюзивні школи.

Термін реалізації: квітень, 2009р. – квітень, 2010р.

Основними шляхами вирішення зазначеної проблеми були вибрані створення робочих груп з розробки базової концепції інклюзивної  освіти та  широке залучення громадськості до обговорення виробленої концепції та розроблення  необхідних механізмів для впровадження інклюзивної освіти, що базуватимуться на розробленій базовій концепції.

Розробка базової концепції та механізмів для впровадження інклюзивної освіти буде відбуватися через формування робочої групи експертів на всеукраїнському рівні та на рівні АР Крим, Львівської, Полтавської областей, м. Києва.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.