Проєкти

Поширення та удосконалення моделі громадсько-активних шкіл в Україні

Тривалість проекту: 2005-2007 рр.

Проект реалізовувався ВФ „Крок за кроком” за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта (США). Метою проекту є поширення моделі громадсько-активних шкіл, яка була започаткована у Київській, Львівській, Луганській областях та місті Донецьк на інші області України, а також її удосконалення в напрямах впровадження інноваційних освітніх програм в практику роботи вчителів громадсько-активних шкіл; сприяння створенню та розвитку громадських організацій на базі громадсько-активних шкіл; розвиток волонтерства як важливої складової реалізації програм громадсько-активних шкіл та розвитку активної життєвої позиції громадян; розвиток неформальної мережі громадсько-активних шкіл на обласному, національному та міжнародному рівнях для забезпечення збагачення досвіду, вироблення найбільш оптимальних шляхів реалізації програми у місцевому контексті.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.