Проєкти

Підвищення якості послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які впроваджують мікро проекти Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ)

Співпраця ВФ «Крок за кроком» з УФСІ розпочалась у квітні 2001 на основі Меморандуму про спільні дії. У 2001 році в рамках Меморандуму було здійснено навчання 54-ох учасників з міста Хмельницьк та Хмельницької області.

З 2004 року ВФ «Крок за кроком» надавав послуги з розробки тренінгових модулів та проведення тренінгів за умови виграних тендерів, оголошених УФСІ.

Тренінги проводились тренерами ВФ «Крок за кроком», які пройшли відповідну підготовку та отримали сертифікати ВФ «Крок за кроком» та Міжнародної асоціації Step by Step. Тренери постійно підвищують свій професійний розвиток шляхом участі у семінарах, тренінгах, де запрошуються місцеві консультанти УФСІ. З метою покращення якості тренінгів постійно здійснювалась оцінка проведення тренінгів учасниками тренінгів та вносяться відповідні зміни як до змісту, так і формату проведення тренінгів.

У 2006 році ВФ „Крок за кроком” надав тренінгову підтримку 189-ти громадам у 25-ти районах 15-ти областей. В результаті 1964 особи взяли участь у тренінгах ВФ „Крок за кроком” та отримали відповідну літературу.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.