Програми

Програма «Інклюзивна освіта»

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» визнає основне право всіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами та їхніх батьків, на рівний доступ до якісної освіти в інклюзивному освітньому середовищі. Програма «Інклюзивна освіта» спрямована на розробку ефективної моделі інклюзивної освіти, яка б забезпечувала успішне навчання дітей з особливими потребами в умовах закладу освіти за належної підтримки інших спеціалістів і батьків.

Для досягнення мети використовуються наступні стратегії:

 • тренінги для керівників і педагогів інклюзивних закладів освіти (вихователів закладів дошкільної освіти і вчителів початкових класів, що впроваджують інклюзивну форму навчання);
 • консультації, спрямовані на вирішення конкретних проблем чи питань, пов`язаних з реалізацією моделі інклюзивної освіти;
 • тренінги для викладачів вищих закладів освіти за спецкурсом “Залучення дітей з особливими потребами”;
 • тренінги для керівників закладів освіти з питань створення інклюзивного освітнього середовища;
 • тренінги для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти;
 • розробка, видання методичних та інформаційних матеріалів, що базуються на потребах та інтересах дітей з особливими потребами та їхніх сімей;
 • розробка та проведення досліджень;
 • розвиток партнерства з іншими організаціями, які працюють у соціальній і медичній галузях щодо задоволення потреб дітей з особливими потребами.

Із метою досягнення цієї мети та стратегій ВФ «Крок за кроком» ініціює проєкти, спрямовані на розвиток і поширення кращих педагогічних практик, формування громадської думки, лобіювання існуючого законодавства в напрямі інклюзивної освіти. У межах реалізації Програми в 2014 році Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» реалізує проєкти:

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.