Центр знань

Універсальний дизайн в освіті

Посібник «Універсальний дизайн в освіті» розкриває значення принципів універсального дизайну, пов’язуючи їх з ефективними навчальними стратегіями; наводить приклади використання концепції розумного пристосування та допоміжних технологій у роботі з різними дітьми, якімають додаткові потреби в навчанні.

Посібник стане корисним ресурсом у роботі з дітьми з особливими потребами для педагогів, батьків, представників інших державних і громадських організацій.

Завантажити посібник

 

Публікації до 2015 року знаходяться в архіві.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.