Реалізовані

Розвиток можливостей батьків забезпечувати раннє виховання та навчання для ромських дітей у Закарпатській області

Мета проекту:

 • розвиток можливостей батьків забезпечувати раннє виховання та навчання для ромських дітей віком від народження до 6 років через виховні програми Громадського Центру для Батьків у Закарпатській області.
 • посилення можливостей громад ромів у підтримці Громадських Центрів,у тому числі через розвиток неурядових організацій (НУО).

Цілі проекту:

 1. Організувати роботу Громадського Центру для Батьків (Центр).

Центр надаватиме наступні послуги:

 • навчальні програми і консультації для батьків ромських дітей віком від народження до 6 років;
 • програми раннього навчання для дітей віком від 3 до 5 років;
 • інші послуги для членів громади відповідно до їхніх потреб та інтересів;
 • слугуватиме моделлюцентру,через яку можна було б поширюватирозробленіпрактикивЗакарпатськійобласті та інших областях України, де живуть ромські громади та громади інших національних меншин.

Центр має бути розміщений в приміщенні, наданих громадою ромів або їх партнерами.

На базі Центру має бути створена (при потребі) неурядова організація.

 1. Навчання групи місцевих спеціалістів із числа ромів.

Проведення навчання для групи спеціалістів по роботі з дітьми та батьками ромських дітей. Спеціалісти мають забезпечити підготовку і консультації для батьків відповідно до програм „Виховання з упевненістю”, “Готуємося до школи”.

Спеціалісти обиратимуться з активістів ромських громад, зокрема:

 • волонтерів серед ромських батьків;
 • вчителів початкових класів ромської школи та сусідніх шкіл;
 • медичних працівників;
 • соціальних працівників;
 • інших членів громади.
 1. Розвиток громадської неурядової організації (НУО)

На початку втілення діяльностей проекту буде створена ініціативна група з активних членів громади ромів, представників місцевої влади та інших організацій. Навчання з питань розвитку НУО буде забезпечене тренерами Центру Освітніх Ініціатив (ЦОІ) і на базі Громадського Центру для Батьків буде зареєстрована НУО. Розвиток громади на базі НУО забезпечить подальшу життєздатність проекту.

 1. Поширення кращих практик роботи з ромськими дітьми та їхніми батьками

Поширення результатів проекту буде забезпечене проведенням дискусії за круглим столом на національному рівні, де будуть присутні представники ромських організацій, Міністерства освіти, інші представники від влади. Результати проекту також будуть висвітлені на веб-сайтах організацій, що беруть участь у проекті, а також на інших тематичних порталах.

Проект підтримувався Міжнародним фондом «Відродження».

Тривалість проекту: 2011-2012рр.

Результати проекту:

 • Заснування Громадського Центру для Батьків;
 • Створення і навчання групи фасилітаторів, що включає батьків ромських дітей, медичних працівників, учителів початкових класів, інших членів громади.
 • Близько 100 батьків ромських дітей віком від народження до 6 років отримали освітню та інформаційну підтримку щодо більш впевненого батьківства та підготовки дитини до школи.
 • Близько 150 ромських дітей віком від народження до 6 років отримали краще виховання та навчання у домашніх умовах та під час участі в заходах Центру.
 • Дві програми для батьків „Виховання зупевненістю” і “Готуємосядо школи” було адаптовано для роботи з ромськими батьками та збагачено прикладами з цього досвіду.
 • Створено НУО, яка забезпечить подальшу життєздатність проекту.
 • Поширено кращі практики підтримки батьків ромських дітей серед інших ромських громад України.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.