Оголошення на закупівлю товарів (стільці та мішки для сидіння)

№Грантової угоди з донором # 2024/02/UA/73/01 #22073-2 BHA

Tender

USSF is seeking a qualified candidate for the provision of services within the scope of implementation of the project Beyond Trauma: Scaling Up Community Mental Health Care for Children and Youth at Risk in Ukraine's Conflict Affected Communities

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.