Проєкти

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні


 1. Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ставить собі за мету змінити ставлення уряду, закладів освіти та неурядових організацій до людей з особливими освітніми потребами, шляхом представлення різних основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні. Проект розвиватиме потенціал громадських організацій з метою розбудови спроможностей щодо реалізації змін, участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів дітей з обмеженими можливостями та  їхніх сімей,  та формуванні стабільної життєздатності цих організацій.

  Мета проекту:

  • зміцнити спроможність пілотних закладів освіти та громадських організацій у розвитку інклюзивної освіти (на державному, регіональному і муніципальному рівнях) із залученням Міністерства соціального захисту та праці та соціального захисту, Міністерства освіти і науки України, у двох пілотних областях (Львівській і у місті Сімферополі (Крим);
  • розробити необхідну законодавчу базу  та механізми впровадження моделі інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах та громаді;
  • забезпечити постійну підготовку педагогів до роботи в умовах інклюзивного класу/групи в загальноосвітньому просторі;
  • формувати позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями в суспільстві.

  Проект фінансується
  Канадською  Агенцією з міжнародного розвитку The Canadian International Development Agency (CIDA)

  Термін реалізації

  2008–2013 рр. у межах двох пілотних областей в Україні: у Львівській області і в Криму (Сімферополь). Київська область представлятиме загальнодержавні  інтереси, і представники цієї області  будуть залучені до консультування щодо розвитку проекту, а також етапів реалізації і оцінки діяльності проекту у всіх трьох складових сферах — у сфері політики, навчальних закладах і громадянського суспільства.

  Партнери проекту:

  Канада

  Канадський центр вивчення неповносправності  (КЦВН) здійснюватиме керівництво проектом, що передбачає загальний менеджмент, звітування за процес реалізації проекту, а також консультування з питань громадянського суспільства, проблем неповносправності, інклюзії, партнерства, прав людини і культури. Крім того Центр безпосередньо відповідатиме за реалізацію усіх цілей і заходів, пов'язаних із компонентом громадянського суспільства, а також у партнерстві з коледжем Грант МакЕвана (Едмонтон) відповідатиме за реалізацію цілей і діяльності, пов’язаної з компонентом розробки політики.

  Коледж Грант МакЮена (м. Едмонтон, провінція Альберта) буде керувати розробкою навчальних програм та професійною підготовкою фахівців у проекті. Існуюча мережа включає багатьох спеціалістів з інклюзивної освіти, наприклад, працівників програм досліджень обмежених можливостей та підготовки асистента з спеціальної освіти Коледжу МакЕвана. КУРТ також включає фахівців з Університету Альберти (факультет освітньої психології, західно-канадський центр досліджень проблем глухоти) та докторів-дослідників з Інституту Спеціальної Педагогіки  Академії педагогічних наук України. В Едмонтоні партнерами є також Міністерство Освіти Альберти та численні недержавні організації ( напр. Канадсько-Український Альянс глухих та слабочуючих), та громадські організації, зацікавлені у підтримці цього проекту.

  Україна

  Загальнонаціональний рівень

  Партнерські організації, що представляють урядову ланку:

  • Міністерство праці і соціального захист — радник і учасник проекту
  • Міністерство освіти і науки (- Київ) — радник і учасник проекту

  Національні партнери:

  • Інститут спеціальної педагогіки АПН України — радник і учасник проекту
  • Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” — радник з питань політики, освіти і громадянського суспільства
  • Національна асамблея неповносправних — радник з питань політики і громадянського суспільства

  Партнерські заклади, що представляють освітню ланку, включають:

  • Інститут спеціальної педагогіки/Академії педагогічних наук — радник і учасник проекту
  • Інститут післядипломної педагогічної освіти (Львів, Крим, Київ) — радник і учасник проекту
  • Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова — радник і учасник проекту
  • Національний Львівський Університет ім. Франка — радник і учасник проекту
  • Кримський Державний Інженерно-Педагогічний Університет (Сімферополь) — радник і учасник проекту

  Організації-партнери, що представляють неурядові організації, і їхня роль у проекті:  

  • Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” — радник з питань політики, освіти і громадянського суспільства
  • Національна асамблея інвалідів України — радник з питань політики і громадянського суспільства
  • Львівський Ресурсний центр незалежного життя — радник з питань доступності (політика і громадянське суспільство)
  • Асоціація неповносправних жінок «Любомира» — радник з ґендерних питань
  • Дитячий оздоровчий центр «Шанс»  — радник з питань освіти і політики

  Методологія проекту базується на принципах рівноправного партнерства серед академічних, урядових і громадських кіл, при цьому особливий акцент ставиться на соціальну модель, ґендерну рівність і передачу знань. Особливістю проекту є те, що він буде реалізовуватись на трьох рівнях загальнонаціональному,  регіональному та муніципальному, що забезпечить його подальшу життєздатність. 

  a title="План роботи по компонентам на 2008-2010 роки" href="http://archive.ussf.k" target="_blank" rel="noopen">«План роботи по компонентам"на 2008-2010 роки»

  Корисні ресурси

  1. a title="Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи" href="http://archive.ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&am"><strong>Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної осв"ти в країнах Європи /Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія.- К.: Педагогічна думка, 2007 р. – 458 с.
  2. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти/ Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.
  3. Відкрите досьє з інклюзивної освіти. За матеріалами ЮНЕСКО /Витяг
  4. Ворон М.В., Найда Ю.М. Інклюзивна освіта: українські реалії/журнал «Підручник для директора», видавництво «Плеяди», червень, 2006.
  5. Даниленко Л.І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх інновацій / Інклюзивна школа: особливості організації та управлінняНавчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.
  6. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально–виховного процесу /Інклюзивна школа: особливості організації та управлінняНавчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.
  7. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку.Слободянюк Н.Г., Софій Н.З., Найда Ю.М. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку /Інклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.
  8. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку  в процесі навчання. / Інклюзивна школа: особливості організації та управлінняНавчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.
  9. Колупаєва А.А., Найда Ю.М. Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального плану/Інклюзивна школа: особливості організації та управлінняНавчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.
  10. Єфімова С.М. Налагодження партнерських стосунків з родинамиІнклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.