Проєкти

Інклюзивне оцінювання: розвиток альтернативних моделей та здійснення впливу на політику

Цілі проекту: розвиток практик інклюзивного оцінювання та альтернативних моделей оцінювання дітей з особливими освітніми потребами та здійснення впливу на політику у напрямку інклюзивної освіти.

Цілі даного Проекту було досягнуто на базі та за допомогою мети подальшого сприяння Конвенції прав осіб з інвалідністю (Стаття 24) як механізму захисту прав дітей з особливими потребами на якісну освіту.

Розвиток інклюзивного оцінювання є частиною Національного плану дій (2009-2012), в якому були сформульовані конкретні завдання:

 • Розробка методологічних рекомендацій для апробації моделі інклюзивної освіти, підтримки батьків дітей з особливими потребами; спеціальних умов для організації навчання, комплексної реабілітації; використання інноваційних технологій вчителями у інклюзивному середовищі (2.2);

 • Розробка критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з особливими освітніми потребами у інклюзивному середовищі (2.3).

Проект підтримувався Інститутом Відкритого суспільства

Тривалість проекту: 2010-2011 рр.

Нові альтернативні методи інклюзивного оцінювання було розроблено в регіонах, де інклюзивні школи є активними та існує підтримка від місцевих відділів управління освіти. Ці регіони включатимуть:

 • Київ та Київська область;

 • Полтава;

 • Львів та Львівська область.

Цілі проекту було досягнуто через виконання наступних завдань та діяльності проекту:

 1. Розвиток професіональних навичок менторів, вихователів і спеціальних вихователів для впровадження практик інклюзивного оцінювання в середовищі інклюзивної школи.
 2. Розбудова підтримуючої системи для інклюзивного оцінювання на місцевому рівні, використовуючи цілісний шкільний підхід.

 3. Вплив на освітню політику в напрямі інклюзивної освіти.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.