Проєкти

Міжнародний проєкт «Партнерство з оцінки діяльності громадсько-активних шкіл»

Термін реалізації проекту: 2005-2008

Мета проекту:  розроблення інструменту для оцінки якості діяльності міжнародної мережі громадсько-активних шкіл, який базується на найкращих національних та міжнародних практиках громадсько-активних шкіл.

Громадсько-активні школи діють у більшості країн Східної, Центральної, Південної та Західної  Європи, Азії, Росії, США, Канади. З метою розроблення спільного бачення ефективної моделі громадсько-активної школи у 2007 році були розроблені міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл. Стандарти можуть бути використані як діючими громадсько-активними школами для покращення своєї діяльності, так і іншими школами, які мають бажання працювати як громадсько-активні.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.