Проєкти

Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні» шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»

Проект «Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»реалізувався в рамках програми «Школа як осередок розвитку громади» (посилання на www.gash.ussf.kiev.ua), метою якої є розвиток якісно нового партнерства між школами та громадами, яке сприяє розвитку місцевих громад та демократизації школи. Таке партнерство передбачає зміни у розробці бачення та місії школи як громадсько-активної школи, де члени громади залучені до процесу управління школою та процесів прийняття рішень, що стосуються розвитку громад під час оцінювання потреб у громаді та розробці проектів, спрямованих на вирішення місцевих потреб та мобілізацію місцевих ресурсів.

Проект підтримувався Фондом Чарльза Стюарта Мотта.

Тривалість проекту: 2011-2013 рр.

Головна мета проекту передбачала подальший розвиток моделі громадсько-активної школи шляхом її розповсюдження та якісного вдосконалення, ведення просвітницької діяльності серед широкої громадськості та впровадження цієї моделі на рівні освітньої політики.

Конкретні цілі реалізації проекту:

Ціль 1. Поширити програму «Школа як осередок розвитку громади» на всі 27 областей України шляхом організації тренінгів для представників навчальних закладів та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Основні досягнення і результати в межах реалізації цілі 1:

З кожним роком зростає кількість громадсько-активних шкіл (ГАШ) і посилюється інтерес інших навчальних закладів до втілення програми. Завдяки проведеній роботі по поширенню досвіду, станом на листопад 2013 року охоплено 811 навчальних закладів у 27 областях, які працюють за моделлю ГАШ.

Подальше розгортання програми «Школа як осередок розвитку громади» відбувалося на основі таких стратегій:

 1. Застосування різних форм підготовки на базі обласних ІППО:

 • Різні форми тренінгів/семінарів, що проводилися силами тренерської команди Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» на регіональному рівні спільно з обласними ІППО та місцевими органами управління освіти.

 • На базі громадсько-активних шкіл було організовано семінари/тренінги, навчально-практичні заняття і майстер-класи для розповсюдження існуючого досвіду.

 • Запроваджено навчальний курс для директорів шкіл і вчителів в обласних ІППО: курс із питань організації та розбудови громадсько-активної школи включено до навчальних планів ІППО як курс для керівників шкіл, їхніх заступників і педагогів. Програму курсу подано на розгляд профільної комісії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 • Модуль з організації та розбудови ГАШ включено до магістерської програми для директорів шкіл у Київському університеті ім. Бориса Грінченка.

 • На базі обласних ІППО надаються індивідуальні і групові консультації щодо організації діяльності ГАШ.

 1. Розроблення і поширення навчальних матеріалів:

 • Інформація і рекламні матеріали про роботу громадсько-активних шкіл розповсюджуються через веб-сайти обласних ІППО.

 • Створений в межах проекту відеофільм «Школа для громади, громада для школи»(посилання на: Бібліотека – ШяОРГ – відеофільм)розміщено на веб-сайті проекту, внесено до он-лайнової бази даних ГАШ. Фільм регулярно демонструється під час навчально-практичних семінарів та інших заходів Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». Він покликаний знайомити різні верстви суспільства з концепцією громадсько-активної школи й просувати ідеї громадсько-орієнтованої освіти в Україні та поза її межами; сприяти зміні ставлень до таких питань як навчання впродовж усього життя, участь у суспільному житті, надання послуг членам громади тощо серед усіх суб’єктів освітнього процесу в Україні й за кордоном; а також висвітлювати діяльність Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» щодо підтримки руху ГАШ в Україні та на міжнародному рівні.

 • Підготовлено серію науково-методичних матеріалів «Стандарти громадсько-активної школи» для ознайомлення широкої освітньої аудиторії зі Стандартами якості ГАШ. У посібнику представлено передовий досвід навчальних закладів України, які працюють за цією моделлю, і наведено зразки планів розвитку, складених за підсумками попередньої виконаної самооцінки. Крім того, посібник містить аналіз практичних ситуацій та історії успіху. Науково-методична серія складається з 9  публікацій, кожна з яких присвячена певному Стандарту: «Лідерство», «Партнерство», «Навчання впродовж усього життя», «Залучення батьків», «Волонтерство», «Послуги», «Соціальна інклюзія», «Розвиток громади» та «Шкільна культура». Їх буде надруковано в грудні 2013 року.

 • Три громадсько-активні школи з України взяли участь у міжнародному проекті «Міжнародні стандарти для громадсько-активних шкіл: посилення національного потенціалу» і представили конкретні приклади з власного досвіду в аспекті вдосконалення сфери послуг, лідерства й партнерства. Їхні матеріали ввійшли до міжнародного збірника кейс стаді (посилання на: Бібліотека – ШяОРГ – кейс стаді)поряд з іншими зразками міжнародних кращих практик й надихатимуть читачів трансформувати діяльність своїх навчальних закладів з допомогою цих Стандартів.

 1. На базі обласних ІППО проведено низку «круглих столів» для обговорення ключових здобутків програми та її впливу на розвиток місцевих громад, вироблення шляхів запровадження міжнародних стандартів, пошуку рішень для актуальних проблем, визначення перспектив подальшого розвитку, а також напрацювання необхідних механізмів для забезпечення життєздатності досягнутих результатів.

 2. Експериментальний статус програми. Реорганізація діяльності навчального закладу відповідно до концепції ГАШ не потребує додаткових дозволів з боку місцевих органів управління освіти. Поруч з тим, 14 київських закладів спланувати цю діяльність в форматі науково-експериментальної роботи «Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі м. Києва» (2013–2015). Ці експериментальні програми розроблялися спільно з науково-дослідною лабораторією експериментальної педагогіки і педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком». В грудні 2012 року цю загальну програму було затверджено в Управлінні освіти і науки, молоді і спорту Київської міської ради (Київська міська державна адміністрації).

Ціль 2. Вдосконалювати якість роботи громадсько-активних шкіл шляхом запровадження Міжнародних стандартів якості діяльності ГАШ.

Основні досягнення і результати в межах реалізації цілі 2:

Ще одним визначним результатом за цей період став високий інтерес до Міжнародних стандартів якості діяльності ГАШ як інструмента моніторингу роботи школи, який здійснюється за принципами учасницького підходу, та як засобу покращення якості. Слід відмітити, що цей інтерес спостерігався як з боку навчальних закладів, так і ІППО.

У 2012 році відбулося 22 тренінги з методики застосування Міжнародних стандартів для якісного вдосконалення діяльності ГАШ у 22 обласних ІППО. В тренінгах взяли участь 672 представники від 603 громадсько-активних шкіл. За підсумками процесу самооцінки школи розробили власні плани дій, які вже завантажено до он-лайнової бази даних (www.gash.ussf.kiev.ua), і ця робота триватиме надалі.

Варто зауважити, що крім свого практичного значення, Стандарти сприятимуть розвитку моделі державно-громадського управління школою, курс на яку був проголошений Міністерством освіти і науки України.

Ціль 3. Посилювати національну й міжнародну мережу ГАШ шляхом розроблення он-лайнової бази даних з ресурсами для громадсько-активних шкіл.

Основні досягнення і результати в межах реалізації цілі 3:

Наступним досягненням у процесі імплементації програми «Школа як осередок розвитку громади» в Україні було розгортання мережі громадсько-активних шкіл через:

 • створення національного й міжнародного майданчику для обміну кращим досвідом в формі національної та міжнародної он-лайнової бази даних ГАШ – www.gash.ussf.kiev.ua. Ця база даних забезпечує швидкий доступ до наявних ресурсів з організації й розбудови ГАШ в Україні й поза її межами. Вона уможливлює систематизацію й обмін інформацією, документами, а також слугує засобом координації й надання інформаційної підтримки у спільних починаннях громадсько-активних шкіл та інших організацій, які працюють у галузі громадсько-орієнтованої освіти. База відкрита для всіх, хто цікавиться питаннями просування громадсько-орієнтованої освіти, політикою в галузі розвитку місцевих спільнот і діяльністю ГАШ в Україні й за кордоном;

 • публікацію тематичного інформаційного бюлетеня, який поширювався серед учасників програми ГАШ, місцевих органів влади, обласних ІППО і членів Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»;

 • організацію національних творчих конкурсів на кращий дизайн логотипу громадсько-активної школи й конкурсів фотографій у 2011 і 2013 роках серед учнів таких закладів з метою розроблення символіки ГАШ.

Ціль 4. Розробити і затвердити зміни до освітньої політики та регіональних програм шляхом проведення «круглих столів» та міжнародної конференції

Основні досягнення і результати в межах реалізації цілі 4:

За термін дії проекту організовано численні «круглі столи», де обговорювалися напрацювання програми «Школа як осередок розвитку громади», а також проблеми трансформації ролі шкіл та активізація участі у громадському житті.

Очевидними є зміни в політиці на рівні навчальних закладів після проведення ними самооцінки відповідно до Міжнародних стандартів, наприклад, видання наказу по школі тощо. Подальше інформування про роль ГАШ у роботі на благо місцевої громади паралельно з продовженням тренінгових заходів і поширенням практичного досвіду наближатиме зміни на рівні шкільної політики й посилюватиме актуальність питання про внесення необхідних змін (за потреби) до державної нормативної бази.

У 2012 році було налагоджено тісну роботу з місцевими адміністраціями, які виділяють фінансування школам на місцях. Така співпраця з Львівською обласною державною адміністрацією переросла в плідну партнерську взаємодію під час розроблення Програми розвитку освіти в Львівській області на 2013–2016 рр., де програму «Школа як осередок розвитку громади» віднесено до пріоритетних (підпрограм) і передбачено адекватне фінансування з обласного бюджету. Цей успішний досвід варто використовувати надалі для встановлення партнерських контактів і започаткування співпраці з іншими місцевими адміністраціями.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.