Проєкти

Виконання Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини: пошук кращих практик в освіті

Проект «Виконання Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини: пошук кращих практик в освіті» здійснюється Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і Міжнародної асоціації «Крок за кроком».

Проект був розроблений у відповідь на критичну ситуацію, пов’язану з проблемами ромського населення в Україні, зокрема у сфері освіти, в межах виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020р.

Як свідчать результати громадського моніторингу реалізації Плану Заходів до Стратегії, проведеного у 2014-2015 рр., реалізація державної політики щодо ромів потребує суттєвого вдосконалення та приведення у відповідність до європейських стандартів. Для цього потрібно вирішити цілу низку питань, зокрема: відсутності чітких та вимірних індикаторів оцінки ефективності розроблених документів; низької поінформованості та координації зусиль як державних, так і громадських представників щодо основних положень Стратегії та плану її реалізації; відсутності дієвого механізму діалогу з представниками громадськості тощо.

Навчальний семінар «Виконання Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини: пошук кращих практик в освіті»організований в рамках проекту за підтримки Міністерства освіти і науки України, спрямований на реалізацію наступних завдань:

 1. Обговорення проміжних результатів виконання Плану заходів до Стратегії з представниками державних органів влади на обласному рівні та представниками громадськості.
 2. Знайомство з досвідом виконання національних Планів заходів щодо виконання Стратегії інтеграції ромів у країнах Болгарія, Латвія, Словаччина.
 3. Знайомство з кращими вітчизняними і міжнародними практиками вирішення освітніх проблем ромів, особливо дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
 4. Обговорення підходів до покращення ефективності реалізації Плану заходів до Стратегії.

Учасники семінару - представники:

 • обласних управлінь освіти;
 • громадських організацій, що працюють у сфері освіти ромських дітей;
 • відповідних Міністерств та громадських організацій, що опікуються проблемами в освіті ромських дітей – членів Міжнародної асоціації «Крок за кроком» (International Step by Step Association www.issa.nl).

Очікувані результати семінару:

 • Ознайомлення з основними результатами виконання Плану заходів до Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини та вироблення заходів для його оптимізації.
 • Налагодження партнерських стосунків між державними та громадськими організаціями для забезпечення моніторингу та покращення ефективності заходів з питань освіти ромських дітей.
 • Ознайомлення з кращими європейськими практиками виконання національних стратегій та розвиток міжнародної мережі.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.