Проєкти

Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи

У 2011 році Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України підтримав проект ВФ «Крок за кроком» щодо апробації Індексу інклюзії в Україні у Львівській, Полтавській, Київській областях та містах Київ та Сімферополь.

Проект підтримувався Міжнародним фондом «Відродження».

Тривалість проекту: січень-грудень 2011р.

Мета проекту: підвищення якості надання освітніх послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, які працюють за інклюзивною моделлю освіти шляхом впровадження методики «Індекс інклюзії».

Результати проекту: переклад, адаптація, апробація методики «Індекс інклюзії» на базі 10 дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у Київській, Львівській, Полтавській областях, а також в містах Київ та Сімферополь.

Індекс інклюзії – це система внутрішнього моніторингу, яка дозволяє навчальному закладу регулярно здійснювати самооцінку щодо рівня ефективності впровадження інклюзивної освіти та розробляти плани розвитку на основі аналізу результатів самооцінки. Індекс інклюзії широко використовується у міжнародній практиці та перекладений більш ніж на 20 мов.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.