Проєкти

Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу (дофінансування проекту «Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи»)

Проект Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу (дофінансування проекту «Використання Індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи») було реалізовано Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» спільно з відділом інклюзивної освіти та інтернатних закладів департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Проект підтримувався Міжнародним фондом «Відродження».

Тривалість проекту: грудень 2012р.

Мета проекту: поширити методику використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу через систему післядипломної педагогічної освіти з метою покращення якості впровадження інклюзивної моделі в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України шляхом використання «Індексу інклюзії» - міжнародного інструменту, що передбачає процес самооцінювання рівня інклюзивності навчального закладу за участю всіх учасників навчального процесу (педагогів, керівників, батьків та дітей), розроблення та впровадження трансформаційних планів розвитку навчальних закладів.

Результати проекту: 15 січня 2013 року в м. Києві відбувся всеукраїнський навчально-практичний семінар ««Індекс інклюзії» як інструмент розбудови інклюзії у загальноосвітньому навчальному закладі». Семінар було проведено з метою підвищення рівня обізнаності методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з методичними матеріалами Індексу інклюзії, з подальшим впровадженням та підтримкою на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів України, які почали впроваджувати інклюзивну модель освіти у подальшому розумінні реалізації цієї моделі, як на рівні класу/дошкільної групи, так і на рівні школи/дошкільного навчального закладу, а також на рівні громади.

Інструмент «Індекс інклюзії» був рекомендований та схвалений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання всіма дошкільними, загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними закладами у 2011 році.

Участь у роботі семінару взяли представники 25-ти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та 2 інститутів післядипломної педагогічної освіти м. Києва та м. Сімферополя, а також представники Головного управління освіти і науки м. Києва, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту спеціальної освіти НАПН України.

У ході семінару Інна Луценко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти відділу інклюзивного навчання та інтернатних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Юлія Найда, програмний директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» представили нормативно-правове підґрунтя інклюзивної освіти та презентували огляд результатів проектів, спрямованих на розробку української версії «Індексу інклюзії», зокрема: «Використання індексу інклюзії для розвитку інклюзивної школи», «Використання «Індексу інклюзії» як інструменту моніторингу навчального закладу», «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». Значний наголос під час семінару було зроблено на представлення інструментарію «Індекс інклюзії», практичну роботу з анкетами, процес розробки плану трансформації школи, а також організацію курсової підготовки за матеріалами «Індекс інклюзії».

За результатами семінару дана методика буде поширена обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти та рекомендована до використання всіма дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами, які працюють над підвищенням якості своєї діяльності в напрямі інклюзивної освіти.

Методичні матеріали «Індекс інклюзії» - це ресурс, який можна використати для розвитку інклюзивної моделі освіти в умовах дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також у професійно-технічних навчальних закладах. В основі «Індексу інклюзії» - інклюзивний підхід, який передбачає забезпечення максимальної участі для УСІХ дітей та дорослих у навчально-виховному процесі. Він забезпечує детальний розгляд УСІХ бар`єрів, які стоять на шляху до цього. «Індекс інклюзії» - це практичний документ, який включає в себе процес самооцінювання з подальшим розробленням планів трансформаційного розвитку і базується на знаннях та переконаннях педагогів-практиків, дітей та учнів, батьків, інших членів місцевих громад. «Індекс інклюзії» - це підхід, який пропонує альтернативний підхід щодо оцінювання та моніторингу навчальних закладів з метою забезпечення ними рівного доступу до якісної освіти для УСІХ дітей, включаючи дітей з особливими освітніми потребами.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.