Проєкти

Забезпечення якісної освіти для ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і початкових класах

Проект «Забезпечення якісної освіти для ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і початкових класах» спрямовано на вирішення проблеми охоплення якісною освіти ромських дітей в цілому і, зокрема, дітей дошкільного (3-5 років) і молодшого шкільного віку (6-10 років).

Починаючи з 2010р., ВФ «Крок за кроком» впроваджував проекти зі створення Центрів підтримки ромських батьків, що були підтримані ініціативою «Копачі Рома» Фонду Відкритого суспільства (Лондон) та Ромською програмною ініціативою Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ).

Метою створення таких Центрів було навчання ромських батьків дітей від народження до шести років створювати стимулююче середовище для своїх дітей, що сприяло б їх різнобічному розвитку та підготовці до школи. Навчання здійснювалось підготовленими інструкторами за програмами «Впевнене батьківство» і «Готуємось до школи».

В результаті проектів було створено шість Центрів підтримки ромських батьків у містах Ужгород, Золотоноша (Черкаська обл.), Одеса і Луцьк на базі ромських громадських організацій, де реалізовувались зазначені вище навчальні програми для ромських батьків, відбувалися заняття з дітьми дошкільного віку, надавались консультації батькам, проводилась інша діяльність.

Зосереджуючи зусилля на подальшій інтеграції ромських дітей у навчальні заклади, ВФ «Крок за кроком» також провів тренінг для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, розташованих в Ужгороді, Одесі, Черкасах і луцьку, спільно з представниками Центрів підтримки ромських батьків з питань «Освіта для соціальної справедливості». Після апробації, матеріали тренінгу були включені в програми підготовки педагогів у зазначених навчальних закладах.

Одним із основних результатів проекту стало те, що 62 ромських дітей почали відвідувати перший клас у 2014/2015 н.р., а у 2015/2016 н.р. у перший клас прийшло 97 ромських дітей.

Враховуючи досягнуті результати, є велика потреба продовжувати роботу на рівні загальноосвітніх навчальних закладів – дитячих садків і початкових шкіл, щоб створити підтримуюче навчальне середовище, яке забезпечувало успішність ромських дітей, сприяло розвитку їхньої мотивації до подальшого навчання, а також забезпечило моделі освіти для подальшого їх поширення.

У процесі реалізації проекту планується впровадження модельних практик, в основі яких особистісно зорієнтований підхід, із врахуванням індивідуальних особливостей ромських дітей на базі пілотних дошкільних навчальних закладів і початкових класів; з активним залученням ромських сімей та наданням додаткової підтримки шляхом впровадження практики ромських помічників педагогів та налагодження міжвідомчої співпраці.

Основна мета проекту – створення моделей забезпечення якісної інклюзивної освіти для ромських дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на базі дошкільних навчальних закладів і початкових шкіл, а також забезпечення їхньої життєздатності через партнерство з ромськими громадськими організаціями.

Тривалість проекту: квітень 2016 – березень 2018 

В рамках зазначеної мети планується досягнути наступні цілі:

 1. Підвищити спроможність і впевненість ромських батьків як перших вчителів своїх дітей, у розвитку своїх дітей, у тому числі у підтримці їхньої дошкільної і початкової освіти.
 2. Підвищити рівень якості освітніх послуг дітям дошкільного та молодшого шкільного віку, які базуватимуться на особистісно зорієнтованих, інклюзивних принципах, з активним залученням батьків до освітнього процесу.
 3. Впровадити практику асистента (помічника) вчителя (вихователя) з числа ромів як механізм підтримки ромських дітей у процесі навчання, а також для зростання мотивації ромських дітей до здобуття подальшої освіти.
 4. Забезпечити ефективну міжвідомчу співпрацю для вирішення проблемних питань, пов’язаних з додатковими потребами ромських дітей.
 5. Ініціювати, розробляти та здійснювати моніторинг над змінами у законодавстві на національному та місцевому рівнях, спрямованих на мінімізацію бар’єрів в отриманні освіти ромськими дітьми.

Для отримання якісних результатів та можливості здійснювати регулярний моніторинг за ходом виконання проекту, планується залучити 4 початкові школи і 4 дитячі садки в Закарпатській та Одеській областях. Очікується, що наприкінці проекту будуть напрацьовані кращі освітні практики в 14 початкових класах та 12 дошкільних групах.

Вибрані для реалізації проекту міста (Ужгород, Мукачеве, Одеса) були вибрані з врахуванням наступних критеріїв:

 • Наявність Центрів підтримки для ромських батьків, які реалізують навчальні програми «Впевнене батьківство» і «Готуємось до школи», а також забезпечуватимуть позашкільні види діяльності для дітей.
 • Налагоджена співпраця з місцевими управліннями освіти для кращої організації і впровадження діяльності за проектом у дошкільних навчальних закладах і початкових школах.
 • Рекомендації міжнародного консультанта Адріана Марша (Фонд Відкритого Суспільства), за результатами його візиту в червні 2015р.
 • Найбільше число ромського населення, яке проживає у цих областях: Закарпатська обл. – 42, 580 ромів; Одеська обл. – 10,000 ромів.

Для виконання проектних цілей, його діяльність буде спрямована на такі основні цільові групи:

 • Вихователі дошкільних навчальних закладів (з кожного ДНЗ будуть залучені команди з 9-ти педагогів – всього 36 педагогів).
 • Вчителі початкових класів (6 вчителів з кожної пілотної школи – 24 педагоги).
 • Ромські помічники педагогів (вперше планується підготувати 8 ромських помічників педагогів для надання необхідної підтримки в інтегрованому середовищі та подальшому поширенні цієї практики).
 • Інструктори по роботі з ромськими батьками за програмами «Впевнене батьківство» і «Готуємось до школи» (в рамках проекту планується підготувати 20 інструкторів, серед них 10 представників ромської громади і 10 вихователів/вчителів початкових класів).
 • Окрім зазначених цільових груп, планується також залучення на регулярній основі методистів місцевих управлінь освіти, відповідальних за дошкільну і початкову освіту; представників обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також представників Центрів підтримки ромських батьків.

Проект буде реалізовано у партнерстві із Центрами підтримки ромських батьків, які продовжуватимуть залучати ромських батьків до навчальних програм «Впевнене батьківство» та «Готуємось до школи», до інших видів діяльності, що відбуватиметься на базі Центрів, а також забезпечуватимуть підтримку дітям у позаурочний час. Планується залучення представників ромських громадських організацій, лабораторії вивчення мов національних меншин Інституту педагогіки НАПН України для розроблення і проведення частини тренінгу з питань ознайомлення з культурними та соціальними особливостями роботи з ромськими сім’ями. Для організації роботи Дорадчих комітетів на місцях планується залучити громадські організації, які проводили громадський моніторинг виконання Плану заходів Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство.

З метою покращення розуміння роботи з ромськими сім’ями працівників ВФ «Крок за роком», а також з метою розвитку спроможностей ромів – стипендіатів Ромської програмної ініціативи, до проекту буде залучений (а) один із випускників зазначеної програми у ролі стажера.

Для цього, спільно з ромською програмною ініціативою будуть розроблені посадові обов’язки, оголошено конкурс та відібрано стажера. Функції в рамках проекту: участь у плануванні, організації та проведенні заходів проекту, ведення сторінки проекту у соціальній межері фейсбук, участь у програмі наставництва, створення та поширення електронного вісника проекту,  підготовка інформаційних матеріалів. 

Основні види діяльності:

 • Проведення тренінгів та надання наставницької підтримки педагогам та ромським помічникам щодо створення умов у навчальних закладах для впровадження ефективних освітніх практик роботи з ромськими дітьми в умовах інтегрованого навчального середовища; знайомство з соціальними і культурними особливостями ромських сімей;
 • Проведення тренінгів та надання наставницької підтримки Центрам для батьків, що включатиме підготовку інструкторів для роботи з батьками за програмами «Впевнене батьківство» та «Готуємось до школи»;   
 • Навчальна поїздка в Сербію для ознайомлення з практикою ромських помічників асистентів (рівень практики і політики);
 • Розроблення, обговорення та погодження посадових обов’язків для ромських помічників педагога;
 • Розроблення та впровадження змін в нормативно-правовій базі для закріплення практики помічника педагога;
 • Створення умов для забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти для ромських дітей в пілотних навчальних закладах;
 • Забезпечення міжвідомчої співпраці для вирішення нагальних і стратегічних питань, пов’язаних з освітою ромських дітей. Створення/активізація діяльності трьох Дорадчих Комітетів (ДК) в Одесі, Мукачеві, Ужгороді (9-11 членів);
 • Розроблення та обговорення рекомендацій різним ключовим особам з питань вирішення проблем, пов’язаних з освітою ромських дітей;
 • Розвиток спроможностей педагогів надавати наставницьку підтримку та поширювати кращі практики роботи з ромськими дітьми на інші навчальні заклади шляхом проведення тренінгу для наставників;
 • Узагальнити результати проекту з метою їх поширення. Видання брошури за результатами проекту, у тому числі результатами моніторингу та оцінки навчальних досягнень ромських дітей.

Результати реалізації проекту

Основним результатом проекту очікується впровадження модельних практик, в основі яких особистісно зорієнтований підхід, із врахуванням індивідуальних особливостей ромських дітей на базі пілотних дошкільних навчальних закладів і початкових класів; з активним залученням ромських сімей та наданням додаткової підтримки шляхом впровадження практики ромських помічників педагогів та налагодження міжвідомчої співпраці.

Інші кількісні та якісні результати проекту:

 • Надання якісних освітніх послуг для дітей віком 4-8 років, у тому числі ромських дітей, на базі чотирьох пілотних дошкільних навчальних закладів та чотирьох пілотних початкових шкіл з активним залученням сімей у навчальний процес та забезпеченням додаткової підтримки з боку ромських помічників педагогів.
 • Позитивні зміни у розвитку та навчальних досягнень ромських дітей в умовах інтегрованого навчання, підтвердженими результатами досліджень.
 • Залучення ромських батьків до діяльності на базі Центрів підтримки ромських батьків, зокрема, до участі у навчальних програмах «Впевнене батьківство» і «Готуємось до школи».
 • Активізація роботи Дорадчих комітетів у трьох містах для забезпечення міжвідомчої співпраці з вирішення проблемних питань в освіті ромських дітей.
 • Внесення змін у нормативно-правовій базі, які забезпечать впровадження практики ромських помічників педагогів для забезпечення особистісно зорієнтованого підходу в розвитку та навчанні ромських дітей, а також надання додаткової підтримки.

Аналіз проведення оцінювання розвитку та ранніх навичок навчання дітей віком 4-7 років за міжнародною методикою IDELA.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.